Finančná Inštitúcia

Buyora je pre finančné inštitúcie jednoduchým akvizičným nástrojom, pomocou ktorého získajú nových klientov rýchlo, ľahko a jednoducho. V rámci platformy si ľahko nastavia o akých klientov majú záujem a tým môžu predkladať ponuky na financovanie.

Akvizičný nástroj 1

Vďaka Buyora získajú finančné inštitúcie možnosť jednoduchšej, rýchlejšej a lacnejšej akvizície nových klientov

Automatický proces 2

Vďaka prednastaveným individuálnym kritériám podľa potreby každej jednej finančnej inštitúcie možnosť automatizácie celého procesu

Flexibilné reakcie 3

Možnosť flexibilne reagovať na vývoj trhu či požiadaviek zákazníkov v administračnom paneli a prispôsobiť im aj svoju ponuku

Prístup k informáciam 4

Prístup k novým informáciám o trendoch na trhu, zákazníckych požiadavkách a ďalším cenným zdrojom

Chcete sa zapojit ako finančná inštitúcia ?

Zapojiť sa