Buyora a bezpečnosť zákazníckych dát

13. 03. 2019
Buyora a bezpečnosť zákazníckych dát

Už ste zrejme zachytili, ako funguje platforma Buyora – v prípade, že nie, tak vám pomôže tento link.

 

Dúfame, že sme vás zaujali a ste odhodlaní vyskúšať, ako Buyora funguje v praxi. Predtým ako začneme vás však ako zákazníka musíme lepšie spoznať. Dôvera ide ruka v ruke a preto je dobré, ak si vy ako zákazník a my ako poskytovateľ služby dôverujeme navzájom.

 

To je niečo, čomu sa v praxi hovorí „Know Your Customer“ alebo aj KYC. Je možné, že ste o tom doteraz nepočuli, no ak ste sa zaregistrovali v Buyore, už ste si týmto procesom aj prešli, možno aj bez toho, aby ste o tom vedeli.

 

Takže čo vlastne znamená KYC?

 

KYC je náš vnútorný proces, vďaka ktorému si overujeme, že naši zákazníci sú naozaj reálni ľudia a predchádzame tým možným podvodom. Ako sprostredkovateľ pre finančné inštitúcie si to chceme overiť predtým, ako ich odošleme partnerským finančným inštitúciám.

 

Z pohľadu zákazníka ide o nahratie niekoľkých fotiek či súborov. Všetko je podrobnejšie popísané v aplikácii, no pre úplnosť dodáme, že si pýtame fotku tváre klienta (najlepšie čo najostrejšiu) a súbory ako napríklad prefotený, resp. priamo odfotený občiansky preukaz a pri detailnejšej registrácii aj nahratie dokumentov, dokazujúcich príjem zákazníka, ako sú napríklad výplatná páska či daňové priznanie.

 

V skutočnosti prebieha na pozadí množstvo procesov, ktoré analyzujú pravosť dokumentov a zapojená je aj technika „machine learning“, teda strojového učenia.

 

Aj kvôli tlaku regulátorov vo finančnom prostredí musíme spĺňať všetky náležité kritériá na to, aby sme udržali Buyoru v čo najbezpečnejšom móde fungovania, zamedzili pokusom o fraud a podobne.

 

Preto si pri registrácii pýtame od našich zákazníkov pýtame fotku oficiálneho dokladu totožnosti vydaného domácim ministerstvom vnútra z prednej aj zadnej strany. Rovnako tak aj fotku tváre bez nejakej zbytočnej mimiky. Nemusíte sa báť, určite ju nebudeme s nikým nepovolaným zdieľať.

 

Ak by sa náhodou stalo, že fotka nie je pre náš interný systém dostatočne ostrá, pošleme vám notifikáciu a môžete skúsiť nahrať fotku znova, kým nebude akceptovaná.

 

Sú klientské údaje v Buyore v bezpečí?

Internetovú bezpečnosť berieme smrteľne vážne. Naše vnútorné predpisy a procedúry sú nastavené tak, aby chránili dôvernosť údajov zákazníka a zabezpečujeme to, aby sa tieto údaje nedostali k nepovolaným osobám.

 

Na akú dlhú dobu uchovávame údaje o zákazníkoch?

GDPR dáva zákazníkom právo na vymazanie akýchkoľvek svojich údajov v podstate kedykoľvek, a to hneď na požiadanie.

 Juraj Králik
  • 13. 03. 2019